IDEX: Invitation presentation/ Invitasjon til presentasjon IDEX Q4 2010

IDEX ASA presents its interim report for the fourth quarter and preliminary result for 2010 and also a business update on Tuesday 1 March 2011 at 09:00 a.m. at Hotel Continental Conference Centre in Oslo. Coffee, tea and water will be served.

The presentation will be given in the Norwegian language by CEO Ralph W. Bernstein, who will expand on how IDEX’ SmartFinger technology can enhance ID and payment security and solve many of the problems related to ID theft and card fraud. The slides will be published but the presentation will not be webcasted.

/

IDEX ASA presenterer delårsrapporten for fjerde kvartal og foreløpig resultat 2010 samt en oppdatering om virksomheten på tirsdag 1. mars 2011 kl. 09:00 på Hotel Continental konsferansesenter i Oslo. Kun kaffe, te og isvann serveres.

Presentasjonen holdes på norsk av adm. dir. Ralph W. Bernstein, som vil utdype hvordan IDEX’ SmartFinger-teknologi kan forbedre ID- og betalingssikkerheten og løse mange av problemene knyttet til ID-tyveri og kortsvindel. Plansjene blir offentliggjort men presentasjonen sendes ikke på nett.

28 February/februar 2011
Idex ASA

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

FACEBOOK
GOOGLE
TWITTER
LINKEDIN