Tildeling av incentiv tegningsretter i IDEX – Grant of incentive subscription rights in IDEX

(English version below)

Tildeling av incentiv tegningsretter i IDEX

28. februar 2013 tildelte styret i IDEX ASA 3.000.000 incentiv tegningsretter (“TR”) til innleide personer i selskapet i henhold til selskapets 2012 incentiv tegningsrettsprogram som ble vedtatt på generalforsamlingen 15. mai 2012.

Utøvelsesprisen for TR er 1,23 NOK per aksje. 25 prosent av TR ble opptjent ved tildelingen og ytterligere 25 prosent opptjenes årlig på de følgende tre årsdager fra tildelingsdato. TR utløper 15. mai 2017.

En av mottakerne var Robert N. Keith. Tildelingen til Keith er knyttet til en tjenesteavtale om assistanse til IDEX innen strategisk analyse og oppfølging av større, internasjonale, potensielle partnere. Keith vil ikke motta annen godtgjørelse for sine tjenester.

-Det er svært nyttig for IDEX at Robert Keith blir en del av staben. Han vil tilføre ytterligere kapasitet og internasjonal business-erfaring og dermed bidra vesentlig til framdriften i våre partnersøk-aktiviteter, sier Morten Opstad, styreleder i IDEX. 

28. februar 2013
IDEX ASA

www.idexbiometrics.com

Pressekontakter
Ralph W. Bernstein, adm.dir., +47 9305 9303, ralph.bernstein@idexbiometrics.com
Inge Berge, forretningsutvikling og investorkontakt, +47 9326 8836, inge.berge@idexbiometrics.com
–o–

Grant of incentive subscription rights in IDEX

The board of directors of IDEX ASA resolved on 28 February 2013 to grant a total of 3,000,000 incentive subscription rights (“SRs”) to contractors under the company’s 2012 incentive subscription rights plan as resolved at the annual general meeting on 15 May 2012.

The exercise price of the SRs is NOK 1.23 per share. 25 per cent of the SRs vested at grant, while 25 per cent of SRs vest on each of the three anniversaries from the date of the grant. The SRs expire on 15 May 2017.

One of the recipients was Robert N. Keith. The grant to Mr. Keith is related to a service agreement under which he will assist IDEX in strategic analysis and in dealing with larger, international, prospective partners. Mr. Keith will not reveive other remuneration for his service.

“It is a great benefit to IDEX that Robert Keith joins the team. He will contribute markedly to progress of our partner search by providing additional capacity and international business experience,” said Morten Opstad, chairman of the board of directors of IDEX.

28 February 2013
IDEX ASA

www.idexbiometrics.com

Press contacts
Ralph W. Bernstein, CEO, +47 9305 9303, ralph.bernstein@idexbiometrics.com
Inge Berge VP Business Development and IR +47 9326 8836, inge.berge@idexbiometrics.com
–o–

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

FACEBOOK
GOOGLE
TWITTER
LINKEDIN