Share issue to employee in IDEX/Aksjeutstedelse til ansatt i IDEX

[Norsk tekst nedenfor.]

Share issue to employee in IDEX

The board of directors of IDEX ASA resolved on 12 June 2013 to issue 187,500 shares to an employee who has exercised incentive subscription rights which were granted in 2011 under the Company’s 2011 incentive subscription rights plan. The price per share is NOK 0.94.

Following this transaction, the Company’s share capital will be NOK 49,433,075.55 divided into 329,553,837 registered shares at NOK 0.15, and there will be 28,482,759 incentive subscription rights outstanding.

13 June 2013
IDEX ASA

www.idexbiometrics.com

Contact person
Inge Berge VP Business Development and IR +47 9326 8836, inge.berge@idexbiometrics.com

About IDEX
IDEX ASA specialises in fingerprint imaging and recognition technology. IDEX’s vision is to ensure individuals a safe, secure, and user-friendly use of personal ID. IDEX has developed the award-winning SmartFinger® technology platform based on the company’s core intellectual property, including the patented fingerprint imaging principle, sensing scheme and chip design. Combined with core software solutions for imaging and authentication, the SmartFinger technology enables on-device enrollment, template storage and verification within the very same module. SmartFinger solutions can be seamlessly integrated into a variety of embedded applications such as mobile phones, one-time password devices, Smartcards, payment and ID cards, payment terminals, access control devices and biometric security and login tokens.

IDEX ASA (ticker IDEX) is a Norwegian public company listed at the Oslo Axess marketplace on the Oslo Børs (Oslo stock exchange). For more information, please visit www.idexbiometrics.com or contact IDEX at mailbox@idexbiometrics.com
–0–

Aksjeutstedelse til ansatt i IDEX

12. juni 2013 vedtok styret i IDEX ASA å utstede 187.500 aksjer til en ansatt som har utøvd incentiv tegningsretter som ble tildelt i 2011 i henhold til selskapets 2011 incentiv tegningsrettsprogram. Pris per aksje er 0,94 NOK.

Etter denne aksjeutstedelsen blir selskapets aksjekapital 49.433.075,55 NOK fordelt på 329.553.837 aksjer á 0,15 NOK, og det vil gjenstå 28.482.759 incentiv tegningsretter.

13. juni 2013
IDEX ASA

www.idexbiometrics.com

Kontaktperson
Inge Berge, forretningsutvikling og investorkontakt, +47 9326 8836, inge.berge@idexbiometrics.com

Om IDEX
IDEX ASA arbeider innen fingeravtrykkteknologi. Selskapets visjon er å sikre brukerne en trygg, sikker og brukervennlig anvendelse av personlig ID. IDEX har utviklet den prisbelønte SmartFinger® teknologiplattformen som omfatter et patentert bildeprinsipp, målemetode og brikkedesign for behandling av fingeravtrykk. SmartFinger-teknologien kombineres med programvareløsninger for bildebehandling og autentisering og gjør det mulig med innrullering, lagring av bildedata og verifikasjon i en og samme modul. SmartFinger-enheter kan integreres sømløst i ulike embedded-løsninger slik som mobiltelefoner, engangspassordbrikker, smartkort, betalings- og ID-kort, betalingsterminaler, adgangskontrollanlegg og biometriske sikkerhets- og innloggingsbrikker.

IDEX ASA (ticker IDEX) er et allmennaksjeselskap som er notert på markedsplassen Oslo Axess ved Oslo Børs. For mer informasjon, på engelsk, besøk www.idexbiometrics.com eller kontakt IDEX på norsk eller engelsk på mailbox@idexbiometrics.com
–o–

 
This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

FACEBOOK
GOOGLE
TWITTER
LINKEDIN