Invitation to IDEX presentation and webcast/Invitasjon til IDEX presentasjon og webcast

[Norsk tekst nedenfor]

Invitation to IDEX presentation and webcast for first half 2013

IDEX ASA presents a business review and its interim report for the first quarter of 2013 on Wednesday 14 August 2013 at 09.00 hrs. at Vika Atrium Conference Centre in Oslo.

The presentation will be given in the English language by CEO Hemant Mardia.

The presentation will be webcasted at this link:
http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=6458087

13 August 2013
IDEX ASA


www.idexbiometrics.com

Contacts:
Hemant Mardia, CEO,  +44 7788 922 171,  hm(at)idexbiometrics.com
Erling Svela, CFO,  +47 4062 1040,  erling.svela(at)idexbiometrics.com

About IDEX
IDEX ASA specialises in fingerprint imaging and recognition technology. IDEX’s vision is to ensure individuals a safe, secure, and user-friendly use of personal ID. IDEX has developed the award-winning SmartFinger® technology platform based on the company’s core intellectual property, including the patented fingerprint imaging principle, sensing scheme and chip design. Combined with core software solutions for imaging and authentication, the SmartFinger technology enables on-device enrollment, template storage and verification within the very same module. SmartFinger solutions can be seamlessly integrated into a variety of embedded applications such as mobile phones, one-time password devices, Smartcards, payment and ID cards, payment terminals, access control devices and biometric security and login tokens.

IDEX ASA (ticker IDEX) is a Norwegian public company listed at the Oslo Axess marketplace on the Oslo Børs (Oslo stock exchange). For more information, please visit www.idexbiometrics.com or contact IDEX at mailbox@idexbiometrics.com

–o–

Invitasjon til presentasjon og webcast av IDEX første halvår 2013

IDEX ASA presenterer virksomheten og delårsrapporten for første kvartal 2013 på onsdag 14. august 2013 kl. 09.00 på Vika Atrium konferansesenter.

Presentasjonen holdes på engelsk av adm.dir. Hemant Mardia.

Presentasjonen sendes på Internett på følgende link:
http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=6458087

13. august 2013
IDEX ASA


www.idexbiometrics.com

Kontaktpersoner
Hemant Mardia, CEO,  +44 7788 922 171,  hm(at)idexbiometrics.com
Erling Svela, CFO,  +47 4062 1040,  erling.svela(at)idexbiometrics.com

Om IDEX
IDEX ASA arbeider innen fingeravtrykkteknologi. Selskapets visjon er å sikre brukerne en trygg, sikker og brukervennlig anvendelse av personlig ID. IDEX har utviklet den prisbelønte SmartFinger® teknologiplattformen som omfatter et patentert bildeprinsipp, målemetode og brikkedesign for behandling av fingeravtrykk. SmartFinger-teknologien kombineres med programvareløsninger for bildebehandling og autentisering og gjør det mulig med innrullering, lagring av bildedata og verifikasjon i en og samme modul. SmartFinger-enheter kan integreres sømløst i ulike embedded-løsninger slik som mobiltelefoner, engangspassordbrikker, smartkort, betalings- og ID-kort, betalingsterminaler, adgangskontrollanlegg og biometriske sikkerhets- og innloggingsbrikker.

IDEX ASA (ticker IDEX) er et allmennaksjeselskap som er notert på markedsplassen Oslo Axess ved Oslo Børs. For mer informasjon, på engelsk, besøk www.idexbiometrics.com eller kontakt IDEX på norsk eller engelsk på mailbox@idexbiometrics.com

FACEBOOK
GOOGLE
TWITTER
LINKEDIN