IDEX – Invitation presentation/Invitasjon til presentasjon

IDEX ASA presents its interim report for the first three quarters of 2010 and also a business update on Wednesday 3 November 2010 at 08:30 a.m. at Hotel Continental Conference Centre in Oslo. Breakfast will be served from 08:15 a.m. 

The presentation will be given in the Norwegian language by CEO Ralph W. Bernstein, who will expand on how fingerprint-based biometrics and IDEX’ SmartFingerÒ technology can enhance ID and payment security, and solve many of the problems related to identity theft and card fraud. 

With ‘on-card fingerprint systems’, the fingerprint reader, verification software and fingerprint data are incorporated in the card. Significant advantages are that fingerprint data is not stored on back-end servers,  there is now need for external readers and existing infrastructure is utilized.  

The slides will be published but the presentation will not be webcasted. 

 / 

IDEX ASA presenterer delårsrapporten for de første tre kvartaler av 2010 samt en oppdatering om virksomheten på onsdag 3. november 2010 kl. 08:30 på Hotel Continental konsferansesenter i Oslo. Frokost serveres fra kl. 08:15.

Presentasjonen holdes på norsk av adm. dir. Ralph W. Bernstein, som vil utdype hvordan fingeravtrykksbasert biometri og IDEX’ SmartFingerÒ-teknologi kan forbedre ID- og betalingssikkerheten og løse mange av problemene knyttet til identitetstyveri og kortsvindel. 

Med ‘fingeravtrykksystem på kortet’ blir fingeravtrykkleseren, kontrollprogramvaren og fingeravtrykkdata bygget inn i selve kortet. Det er vesentlige fordeler med dette: man slipper sentraliserte databaser med fingeravtrykkdata, man behøver ikke ekstern leser og man kan bruke den forefinnende infrastruktur.  

Plansjene blir offentliggjort men presentasjonen sendes ikke på nett.

2 November 2010/2. november 2010
Idex ASA

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

FACEBOOK
GOOGLE
TWITTER
LINKEDIN