Capital increase in IDEX registered/Kapitaløkning i IDEX registrert

[Norsk tekst nedenfor]

Capital increase in IDEX registered

Reference is made to the notices from IDEX on 21 May 2013 about issuance of 353,157 shares at par value to board members in lieu of cash board remuneration, and on 7 June 2013 about issuance of 62,500 shares at a price of NOK 1.96 per share to an employee who exercised incentive subscription rights granted in 2011.

The share capital increase has been registered in the Norwegian Register of Business Enterprises, and the shares have been issued.

Following this registration, the share capital of IDEX ASA amounts to NOK 49,404,950.55, representing 329,366,337 shares at NOK 0.15 par value per share, and there will be 28,482,759 incentive subscription rights outstanding.

17 June 2013
IDEX ASA

www.idexbiometrics.com

About IDEX
IDEX ASA specialises in fingerprint imaging and recognition technology. IDEX’s vision is to ensure individuals a safe, secure, and user-friendly use of personal ID. IDEX has developed the award-winning SmartFinger® technology platform based on the Company’s core intellectual property, including the patented fingerprint imaging principle, sensing scheme and chip design. Combined with core software solutions for imaging and authentication, the SmartFinger technology enables on-device enrollment, template storage and verification within the very same module. SmartFinger solutions can be seamlessly integrated into a variety of embedded applications such as mobile phones, one-time password devices, Smartcards, payment and ID cards, payment terminals, access control devices and biometric security and login tokens.

IDEX ASA (ticker IDEX) is a Norwegian public company listed at the Oslo Axess marketplace on the Oslo Børs (Oslo stock exchange). For more information, please visit www.idexbiometrics.com or contact IDEX at mailbox@idexbiometrics.com

–o–

Kapitaløkning i IDEX registrert

Det vises til selskapets meldinger 21. mai 2013 om utstedelse av 353.157 aksjer til pålydende til styremedlemmer i stedet for kontant styrehonorar, og 7. juni 2013 om utstedelse av 62.500 aksjer til kurs 1,96 NOK per aksje til en ansatt som har utøvd incentiv tegningsretter.

Kapitalforhøyelsen er registrert i foretaksregisteret og aksjene utstedt.

Etter denne kapitalforhøyelsen er aksjekapitalen i IDEX ASA 49.404.950,55 NOK fordelt på 329.366.337 aksjer med pålydende 0,15 NOK per aksje, og det er 28.482.759 utestående tegningsretter.

17. juni 2013
IDEX ASA

www.idexbiometrics.com

Om IDEX
IDEX ASA arbeider innen fingeravtrykkteknologi. Selskapets visjon er å sikre brukerne en trygg, sikker og brukervennlig anvendelse av personlig ID. IDEX har utviklet den prisbelønte SmartFinger® teknologiplattformen som omfatter et patentert bildeprinsipp, målemetode og brikkedesign for behandling av fingeravtrykk. SmartFinger-teknologien kombineres med programvareløsninger for bildebehandling og autentisering og gjør det mulig med innrullering, lagring av bildedata og verifikasjon i en og samme modul. SmartFinger-enheter kan integreres sømløst i ulike embedded-løsninger slik som mobiltelefoner, engangspassordbrikker, smartkort, betalings- og ID-kort, betalingsterminaler, adgangskontrollanlegg og biometriske sikkerhets- og innloggingsbrikker.

IDEX ASA (ticker IDEX) er et allmennaksjeselskap som er notert på markedsplassen Oslo Axess ved Oslo Børs. For mer informasjon, på engelsk, besøk www.idexbiometrics.com eller kontakt IDEX på norsk eller engelsk på mailbox@idexbiometrics.com

–o–

 
This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

FACEBOOK
GOOGLE
TWITTER
LINKEDIN